انواع اخطاها،در هارد درایو های سرور اچ پی

انواع اخطار هارد درایو های سرور اچ پی؛ hdd error

بسیاری از مسائل متداول را می توان با بررسی LED های روی هارد درایو سرور و اجراء آن شناسایی کرد. در این مقاله به بررسی و شرح LED های مربوط به اجزاء ذخیره ساز می پردازیم.

دستورالعمل های درایو SAS ، SATA و SSD

هنگام افزودن drive به سرور، دستورالعمل های کلی زیر را رعایت کنید:

  • در هنگام گروه بندی هارد دیسک ها در همان آرایه (array) ، drive ها باید از همان ظرفیت برخوردار باشند تا بیشترین راندمان فضای ذخیره را داشته باشند.
  • هارد دیسک درایوهای با حجم منطقی یکسان باید از همان نوع باشند. HPE SSA (Smart Storage Administrator) از ترکیب دیسک های SAS ، SATA و SSD در همان حجم منطقی پشتیبانی نمی کند.

شرح LED های درایو Hot-plug

آیتمLEDوضعیتشرح
1Locate (پیدا کردن)آبی ثابت دیسک توسط یک برنامه میزبان شناسایی می شود.
آبی چشمک زنfirmware حامل درایو در حال به روز رسانی می باشد یا به روز رسانی نیاز دارد.
2Activity ring (حلقه فعالیت)سبز چرخانفعالیت drive
خاموشdrive فعالیتی ندارد
3Do not remove (برنداشتن)سفید ثابت دیسک را برندارید. برداشتن آن باعث خرابی یک یا چند دیسک منطقی می شود.
خاموشبرداشتن دیسک باعث خرابی دیسک منطقی نمی شود.
4Drive statusسبز ثابتدیسک عضو یک یا چند drive منطقی است.
سبز چشمک زندرایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گسترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

سبز/کهربایی چشمک زندیسک عضو یک یا چند درایو منطقی است و پیش بینی می کند که آن خراب شود.
کهربایی چشمک زندرایو پیکربندی نشده است و پیش بینی می کند که خراب می شود.
کهربایی ثابتدیسک failed شده است
خاموشدرایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است یا یک drive یدکی می باشد.

شرح LEDهای Low-profile LFF drive

آیتمLEDوضعیتشرح
1Fault\Locate (خطا/تعیین محل)کهربایی ثابتدرایو failed شده است
آبی ثابتdrive بطور عادی کار می کند و توسط یک برنامه مدیریت شناسایی می شود.
کهربایی/آبی چشک زن (1 بار در ثانیه)درایو failed شده است یا هشدار خرابی پیش بینی شده برای آن دریافت شده است. همچنین توسط یک برنامه مدیریت شناسایی شده است.
کهربایی چشمک زن (1 بار در ثانیه)اخطار خرابی پیش بینی شده برای این درایو دریافت شده است، در اسرع وقت تعویض کنید.
2Online\Activity (آنلاین/در حال فعالیت)سبز ثابتdrive آنلاین است و هیچگونه فعالیتی ندارد.
سبز چشمک زن (4 بار در ثانیه)درایو به طور عادی کار می کند و فعالیت دارد.
سبز چشمک زن (1 بار در ثانیه)درایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گسترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

خاموشدرایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است یا یک drive یدکی می باشد.

شرح LEDهای  NVMe SSD drive

NVMe SSD یک دستگاه گذرگاه PCIe است. یک دستگاه متصل به یک باس PCIe را بدون اجازه دستگاه و باس، برای تکمیل و قطع جریان سیگنال / ترافیک نمی توان برداشت.

احتیاط: در حالی که چراغ Do not remove  در حال چشمک زدن می باشد NVMe SSD را از drive bay جدا نکنید. فلاش های LED را حذف نکنید تا نشان دهد دستگاه هنوز در حال استفاده است. برداشتن NVMe SSD قبل از اتمام کار دستگاه و متوقف شدن جریان سیگنال / ترافیک می تواند باعث از بین رفتن اطلاعات شود.

آیتمLEDوضعیتشرح
1Locate (پیدا کردن)آبی ثابتدرایو توسط یک برنامه میزبان شناسایی می شود.
آبی چشمک زنfirmware حامل drive در حال به روز رسانی می باشد یا به روز رسانی نیاز دارد.
2Activity ring (حلقه فعالیت)سبز چرخانفعالیت درایو
خاموشدرایو (کیج)فعالیتی ندارد
3Drive status (وضعیت درایو)سبز ثابتدرایو عضو یک یا چند درایو منطقی است.
سبز چشمک زندرایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گشترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

سبز/کهربایی چشمک زندرایو عضو یک یا چند drive منطقی است و پیش بینی می کند که خراب خواهد شد.
کهربایی چشمک زندرایو پیکربندی نشده است و پیش بینی می کند کهdrive خراب می شود.
کهربایی ثابتدرایو failed شده است
خاموشدرایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است.
4Do not remove (برنداشتن)سفید ثابتدرایو را برندارید.آن را باید قبل از برداشته شدن از باس PCIe خارج شده باشد.
سفید چشمک زندرخواست بیرون کشیدن درایو در انتظار است
خاموشدرایو خارج شده است
5Powerسبز ثابتدرایو را برندارید.  آن راباید قبل از برداشته شدن از باس PCIe خارج شده باشد.
سبز چشمک زندرخواست بیرون کشیدن درایو داده شده است
خاموشdrive خارج شده است

شرح LEDها و مولفه های SFF flash adapter

آیتمLEDوضعیتشرح
1Locate (پیدا کردن)خاموشنرمال
آبی ثابتدرایو توسط یک برنامه میزبان شناسایی می شود.
آبی چشمک زنfirmware حامل درایو در حال به روز رسانی می باشد یا به روز رسانی نیاز دارد.
2uFF drive ejection latch uFF drive را هنگام آزاد کردن، برمی دارد.
3Do not remove (برنداشتن)خاموشبرداشتن درایو مجاز است. حذف آن باعث خرابی  نمی شود.
سفید ثابتدرایو را برندارید. حذف آن باعث خرابی یک یا چند drive منطقی می شود.
4Drive status (وضعیت درایو)خاموشدرایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است یا یک درایو یدکی می باشد.
سبز ثابتدرایو عضو یک یا چند درایو منطقی است.
سبز چشمک زن (4 بار در ثانیه)درایو به طور عادی کار می کند و فعالیت دارد.
سبز چشمک زن (1 بار در ثانیه)درایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گشترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

سبز/کهربایی چشمک زن

(1 بار در ثانیه)

درایو عضو یک یا چند درایو منطقی است و پیش بینی می کند که درایو خراب شود.
کهربایی ثابتدرایو failed شده است
کهربایی چشمک زن (1 بار در ثانیه)drivee پیکربندی نشده است و پیش بینی می کند که  خراب شده است.
5Adapter ejection release latch and handle (قفل و دسته آزاد کننده آداپتور)SFF flash adapter را هنگام آزاد کردن برمی دارد.