انواع اخطاها،در هارد درایو های سرور اچ پی

انواع اخطار هارد درایو های سرور اچ پی؛ hdd error

بسیاری از مسائل متداول را می توان با بررسی LED های روی هارد درایو سرور و اجراء آن شناسایی کرد. در این مقاله به بررسی و شرح LED های مربوط به اجزاء ذخیره ساز می پردازیم.

دستورالعمل های درایو SAS ، SATA و SSD

هنگام افزودن drive به سرور، دستورالعمل های کلی زیر را رعایت کنید:

  • در هنگام گروه بندی هارد دیسک ها در همان آرایه (array) ، drive ها باید از همان ظرفیت برخوردار باشند تا بیشترین راندمان فضای ذخیره را داشته باشند.
  • هارد دیسک درایوهای با حجم منطقی یکسان باید از همان نوع باشند. HPE SSA (Smart Storage Administrator) از ترکیب دیسک های SAS ، SATA و SSD در همان حجم منطقی پشتیبانی نمی کند.

شرح LED های درایو Hot-plug

LEDهای درایو Hot-plug

آیتم LED وضعیت شرح
1 Locate (پیدا کردن) آبی ثابت  دیسک توسط یک برنامه میزبان شناسایی می شود.
آبی چشمک زن firmware حامل درایو در حال به روز رسانی می باشد یا به روز رسانی نیاز دارد.
2 Activity ring (حلقه فعالیت) سبز چرخان فعالیت drive
خاموش drive فعالیتی ندارد
3 Do not remove (برنداشتن) سفید ثابت  دیسک را برندارید. برداشتن آن باعث خرابی یک یا چند دیسک منطقی می شود.
خاموش برداشتن دیسک باعث خرابی دیسک منطقی نمی شود.
4 Drive status سبز ثابت دیسک عضو یک یا چند drive منطقی است.
سبز چشمک زن درایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گسترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

سبز/کهربایی چشمک زن دیسک عضو یک یا چند درایو منطقی است و پیش بینی می کند که آن خراب شود.
کهربایی چشمک زن درایو پیکربندی نشده است و پیش بینی می کند که خراب می شود.
کهربایی ثابت دیسک failed شده است
خاموش درایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است یا یک drive یدکی می باشد.

شرح LEDهای Low-profile LFF drive

LEDهای درایو Low-profile LFF

آیتم LED وضعیت شرح
1 Fault\Locate (خطا/تعیین محل) کهربایی ثابت درایو failed شده است
آبی ثابت drive بطور عادی کار می کند و توسط یک برنامه مدیریت شناسایی می شود.
کهربایی/آبی چشک زن (1 بار در ثانیه) درایو failed شده است یا هشدار خرابی پیش بینی شده برای آن دریافت شده است. همچنین توسط یک برنامه مدیریت شناسایی شده است.
کهربایی چشمک زن (1 بار در ثانیه) اخطار خرابی پیش بینی شده برای این درایو دریافت شده است، در اسرع وقت تعویض کنید.
2 Online\Activity (آنلاین/در حال فعالیت) سبز ثابت drive آنلاین است و هیچگونه فعالیتی ندارد.
سبز چشمک زن (4 بار در ثانیه) درایو به طور عادی کار می کند و فعالیت دارد.
سبز چشمک زن (1 بار در ثانیه) درایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گسترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

خاموش درایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است یا یک drive یدکی می باشد.

شرح LEDهای  NVMe SSD drive

NVMe SSD یک دستگاه گذرگاه PCIe است. یک دستگاه متصل به یک باس PCIe را بدون اجازه دستگاه و باس، برای تکمیل و قطع جریان سیگنال / ترافیک نمی توان برداشت.

احتیاط: در حالی که چراغ Do not remove  در حال چشمک زدن می باشد NVMe SSD را از drive bay جدا نکنید. فلاش های LED را حذف نکنید تا نشان دهد دستگاه هنوز در حال استفاده است. برداشتن NVMe SSD قبل از اتمام کار دستگاه و متوقف شدن جریان سیگنال / ترافیک می تواند باعث از بین رفتن اطلاعات شود.

LEDهای درایو NVMe SSD

آیتم LED وضعیت شرح
1 Locate (پیدا کردن) آبی ثابت درایو توسط یک برنامه میزبان شناسایی می شود.
آبی چشمک زن firmware حامل drive در حال به روز رسانی می باشد یا به روز رسانی نیاز دارد.
2 Activity ring (حلقه فعالیت) سبز چرخان فعالیت درایو
خاموش درایو (کیج)فعالیتی ندارد
3 Drive status (وضعیت درایو) سبز ثابت درایو عضو یک یا چند درایو منطقی است.
سبز چشمک زن درایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گشترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

سبز/کهربایی چشمک زن درایو عضو یک یا چند drive منطقی است و پیش بینی می کند که خراب خواهد شد.
کهربایی چشمک زن درایو پیکربندی نشده است و پیش بینی می کند کهdrive خراب می شود.
کهربایی ثابت درایو failed شده است
خاموش درایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است.
4 Do not remove (برنداشتن) سفید ثابت درایو را برندارید.آن را باید قبل از برداشته شدن از باس PCIe خارج شده باشد.
سفید چشمک زن درخواست بیرون کشیدن درایو در انتظار است
خاموش درایو خارج شده است
5 Power سبز ثابت درایو را برندارید.  آن راباید قبل از برداشته شدن از باس PCIe خارج شده باشد.
سبز چشمک زن درخواست بیرون کشیدن درایو داده شده است
خاموش drive خارج شده است

شرح LEDها و مولفه های SFF flash adapter

LEDها و مولفه های SFF flash adapter

آیتم LED وضعیت شرح
1 Locate (پیدا کردن) خاموش نرمال
آبی ثابت درایو توسط یک برنامه میزبان شناسایی می شود.
آبی چشمک زن firmware حامل درایو در حال به روز رسانی می باشد یا به روز رسانی نیاز دارد.
2 uFF drive ejection latch  uFF drive را هنگام آزاد کردن، برمی دارد.
3 Do not remove (برنداشتن) خاموش برداشتن درایو مجاز است. حذف آن باعث خرابی  نمی شود.
سفید ثابت درایو را برندارید. حذف آن باعث خرابی یک یا چند drive منطقی می شود.
4 Drive status (وضعیت درایو) خاموش درایو توسط یک کنترلر RAID پیکربندی نشده است یا یک درایو یدکی می باشد.
سبز ثابت درایو عضو یک یا چند درایو منطقی است.
سبز چشمک زن (4 بار در ثانیه) درایو به طور عادی کار می کند و فعالیت دارد.
سبز چشمک زن (1 بار در ثانیه) درایو یکی از موارد زیر را انجام می دهد:

·         بازسازی

·         در حال انجام دادن RAID migration

·         در حال انجام دادن strip size migration

·         در حال انجام دادن گشترش ظرفیت (capacity expansion)

·         در حال انجام دادن گسترش درایو منطقی (logical drive extension)

·         پاک کردن

·         فعال سازی قطعات یدکی

سبز/کهربایی چشمک زن

(1 بار در ثانیه)

درایو عضو یک یا چند درایو منطقی است و پیش بینی می کند که درایو خراب شود.
کهربایی ثابت درایو failed شده است
کهربایی چشمک زن (1 بار در ثانیه) drivee پیکربندی نشده است و پیش بینی می کند که  خراب شده است.
5 Adapter ejection release latch and handle (قفل و دسته آزاد کننده آداپتور) SFF flash adapter را هنگام آزاد کردن برمی دارد.